Välkommen till hemsidan för Naturskyddsföreningen Eskilstuna

Vår uppgift är att bevaka de lokala naturvårds- och miljöfrågorna. Det kan gälla hur mycket ekologiska textilier som finns i handeln i Eskilstuna, var det skall byggas vindkraftverk, hur klimatförändringarna påverkar miljön, hur man kan bygga hus på ett miljöriktigt sätt osv.

Vi deltar i olika samarbetsprojekt med andra föreningar. Vi samarbetar också över kommungränserna eftersom naturen ju inte vet några gränser. Vi är även med i kommunens Natur- och Vattenvårdsberedning. Vi har en del kontakter med Länsstyrelsen i olika frågor.
Hur vill du delta i vårt påverkans- och annat arbete? Hör av dig till någon i styrelsen!


Fågelsång i sommarnatten – utflykt till Högstensmon

Fredag 2 juni

Hur kan man få syn på en nattskärra, varför har den så stor mun och varför är Högstensmon riksintressant ur ett geologiskt perspektiv? Av kvällens ciceron, Leif Carlsson, får vi svar på dessa frågor och många fler.

Vi njuter av medhavt kaffe medan trastsången tynar bort och dagen långsamt övergår till ljus försommarnatt med stämningsfullt surrande nattskärra och kanske, kanske rent av skogsråets gäckande skratt?

Samåkning från Skogsängens IP med avfärd 20.10. Alla samlas vid Konsum i Ärla kl 20.30. Hemfärd ca 23.

 


 De vilda blommornas dag – Blomstervandring

Söndagen 18 juni kl 10:00 – ca 13:00

Vi vandrar i den norra delen av Vilsta naturreservat, öster om skidbacken. Inga förkunskaper krävs – men alla brukar få med sig något nytt att foga till det vi visste om växter och natur tidigare. Medtag fikakorg, efter vandringen är det populärt att ta en kopp i goda vänners lag.

Samling: Utanför Vilsta Sportcafé & Restaurang (på sidan som vetter mot Vilstabacken).  Ledare: Håkan Gustafson

Nordens mest omfattande blomstervandring.
Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar och blomsteraktiviteter i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark samt på Färöarna 
och Grönland.
Välkommen att delta!


Arrangör: Naturskyddsföreningen Eskilstuna


Vårprogram 2023


Skriv på för tumlaren – Östersjöns enda val

Visste du att det inte finns mer än några hundra individer av Östersjötumlare kvar idag? På grund av miljögifter, skadliga fiskemetoder och bullerstörningar har populationen minskat kraftigt de senaste 50 åren.

Vänds inte utvecklingen riskerar en hel population dö ut – och Östersjöns enda val gå förlorad. Det är hög tid att länderna kring Östersjön tar sitt ansvar!

Håller du med? Skriv under vår namninsamling!

Till namninsamlingen

 


KLIMATKRISEN – Orolig, och engagerad? 

Vad kan just Du göra?

Du har chansen att tillsammans med oss konkret motverka den accelererande klimatkris som hotar våra barns framtid och hela planeten. Utan hopp kommer vi inte att orka och klara av de stora omställningar av samhället och av vår livsstil som krävs för att vi ska uppnå Parisavtalets mål. Därför är vi med och arrangerar ett årligt KlimatHoppMöte – en heldag på tema hopp och klimat.

Programmet är inte klart än för årets möte men kommer att presenteras på hemsidan som du når via länken nedan.

KlimatHoppMöte den 23 september i Eskilstuna

Läs mer!Biologisk mångfald och hemmaodling

Edina Varnagy bidrar med:

Tips för mer biologisk mångfald i din trädgård

Trädgården är ett stycke kontrollerad natur och det finns goda möjligheter att låta en mångfald av olika växter och djur trivas där vid sidan av prunkande rabatter och fruktträd som bågnar av frukt.

Läs mer!

 Vill du hjäpa till att rädda bina?

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet. Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. De hotas av bland annat matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar. Var med och gör en viktig insats!

Besök gärna vår fältstation ”Rördrommen” som har demonstrationsbikupa och vildbibon:

Fältstationen rördrommen

Länkarna nedan leder till material om bin från en tidigare kampanj som Naturskyddsföreningen haft:

Kampanjsidan

Faktaunderlag till kampanjen