Välkommen till hemsidan för Naturskyddsföreningen Eskilstuna

 

 


Aktuell föreläsning


 


Naturskyddsföreningen Eskilstuna


Vår uppgift är att bevaka de lokala naturvårds- och miljöfrågorna. Det kan gälla hur mycket ekologiska textilier som finns i handeln i Eskilstuna, var det skall byggas vindkraftverk, hur klimatförändringarna påverkar miljön, hur man kan bygga hus på ett miljöriktigt sätt osv.

Vi deltar i olika samarbetsprojekt med andra föreningar. Vi samarbetar också över kommungränserna eftersom naturen ju inte vet några gränser. Vi är även med i kommunens Natur- och Vattenvårdsberedning. Vi har en del kontakter med Länsstyrelsen i olika frågor.

Hur vill du delta i vårt påverkans- och annat arbete? Hör av dig till någon i styrelsen!

Vill du ha fortlöpande information och bli påmind om våra program via internet så skriv ett mejl till hemsidans kontaktperson: sten.ullerstad@telia.com

 


Hej alla vattenvänner!

När man pratar om vatten finns det många aspekter, många ingångar och många ideer. Allt ifrån vatten som livsmedel, som bad och segling, som fiskeupplevelser, som rengörningsmedel och som allmänt upplevelseväckande och spännande då det som finns under ytan sällan syns eller nämns.

Läs mer!


 

Klicka här för föreningens kommande aktiviteter