Välkommen till hemsidan för Naturskyddsföreningen Eskilstuna 

Biologisk mångfald och hemmaodling

 

Edina Varnagy bidrar med:

Tips för mer biologisk mångfald i din trädgård

Trädgården är ett stycke kontrollerad natur och det finns goda möjligheter att låta en mångfald av olika växter och djur trivas där vid sidan av prunkande rabatter och fruktträd som bågnar av frukt.

Läs mer! 

KLIMATKRISEN – Orolig, och engagerad? 

Vad kan just Du göra?

Du har chansen att tillsammans med oss konkret motverka den accelererande klimatkris som hotar våra barns framtid och hela planeten.

Naturskyddsföreningen i Eskilstuna har en särskild miljö- och klimatgrupp.

Upprop om bildande av lokal skogsgrupp

KlimatHoppMötet 11 september 2021 – att uppleva i efterhand

Pressträffar om klimatet

Upprop om fossilförbud 2030

Levande skogar – workshop

 

Läs mer!Naturskyddsföreningen Eskilstuna

Vår uppgift är att bevaka de lokala naturvårds- och miljöfrågorna. Det kan gälla hur mycket ekologiska textilier som finns i handeln i Eskilstuna, var det skall byggas vindkraftverk, hur klimatförändringarna påverkar miljön, hur man kan bygga hus på ett miljöriktigt sätt osv.

Vi deltar i olika samarbetsprojekt med andra föreningar. Vi samarbetar också över kommungränserna eftersom naturen ju inte vet några gränser. Vi är även med i kommunens Natur- och Vattenvårdsberedning. Vi har en del kontakter med Länsstyrelsen i olika frågor.

Hur vill du delta i vårt påverkans- och annat arbete? Hör av dig till någon i styrelsen!

Vill du ha fortlöpande information och bli påmind om våra program via internet så skriv ett mejl till hemsidans kontaktperson: sten.ullerstad@telia.comVill du hjäpa till att rädda bina?

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet. Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. De hotas av bland annat matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar. Var med och gör en viktig insats!

Besök gärna vår fältstation ”Rördrommen” som har demonstrationsbikupa och vildbibon:

Fältstationen rördrommen

Länkarna nedan leder till material om bin från en tidigare kampanj som Naturskyddsföreningen haft:

Kampanjsidan

Faktaunderlag till kampanjen