Välkommen till Naturskyddsföreningen Eskilstuna

Hej och välkommen till Naturskyddsföreningen Eskilstunas hemsida!

Vår uppgift är att bevaka de lokala naturvårds- och miljöfrågorna. Det kan gälla hur mycket ekologiska textilier som finns i handeln i Eskilstuna, var det skall byggas vindkraftverk, hur klimatförändringarna påverkar miljön, hur man kan bygga hus på ett miljöriktigt sätt mm.

Vi deltar i olika samarbetsprojekt med andra föreningar och samarbetar också över kommungränserna eftersom ju naturen inte vet några gränser. Vi är också med i kommunens Natur- och Vattenvårdsberedning, vi har en del kontakter med Länsstyrelsen i olika frågor.

Hur vill du delta i vårt påverkansarbete och annat arbete? Hör av dig till någon i styrelsen!

Vill du ha fortlöpande information och bli påmind om våra program via internet så skriv ett mail till hemsidans kontaktperson: sten.ullerstad@telia.com

Högst upp på denna sida finner du en meny med fliken ”Inlägg”. Där finner du alla inlägg som gjorts.

 

Hela vårens program 2018

Under Fältstationen Rördrommen är invigningen av tillgänglighetsanpassad fiskeplattform flyttad från 22 april till 5 maj.

Telefonnumret till Mona Soneson i styrelsen är 070 378 72 37