Välkommen till hemsidan för Naturskyddsföreningen Eskilstuna

Vår uppgift är att bevaka de lokala naturvårds- och miljöfrågorna. Det kan gälla hur mycket ekologiska textilier som finns i handeln i Eskilstuna, var det skall byggas vindkraftverk, hur klimatförändringarna påverkar miljön, hur man kan bygga hus på ett miljöriktigt sätt osv.

Vi deltar i olika samarbetsprojekt med andra föreningar. Vi samarbetar också över kommungränserna eftersom naturen ju inte vet några gränser. Vi är även med i kommunens Natur- och Vattenvårdsberedning. Hur vill du delta i vårt påverkans- och annat arbete? Hör av dig till någon i styrelsen!


Höstprogrammet

Vi skickar ut en folder med höstens aktiviteter till alla som är medlemmar i Naturskyddsföreningen och bor i Eskilstuna. Du hittar den här


Onsdag 25 oktober kl. 19.00

Bland lunnefåglar och ugglor, en bildvisning                                                                                             

Plats: Studiefrämjandet, Västeråsv. 90, Eskilstuna

Annalena Hellström är ute i markerna mest varje dag, året runt. Hennes stora intresse är att fotografera fåglar och det gör hon i närområdet i Sörmland och Västmanland, på klassiska fågellokaler i Sverige men även på avlägsna platser utomlands. ”Jag försöker behålla fotona som de var när jag såg fåglarna, är det lite grenar i vägen så är det så och det är sällan jag tar bort saker från foton. Jag tycker om att visa fågeln i den miljö den lever i”, säger hon. Denna kväll får vi se bilder från en resa till den norska ön Runde sommaren 2022, samt foton på Norges dramatiska natur. Annalena har en förkärlek för ugglor och kommer att visa porträtt av de arter hon har sett. ”Eftersom bildvisningen är i Eskilstuna ska jag även visa en film och några foton på den fina trastsångaren jag mötte vid Rördrommens fågeltorn på försommaren.”
Det blir även tillfälle att köpa Annalenas egen fotokalender för 2024.
Bildvisningen är ett samarrangemang med Ornitologiska Klubben i Eskilstuna. Ingen föranmälan behövs
Kontaktperson: Edina Varnagy tel. 070-401 98 95.

 


Skriv på för tumlaren – Östersjöns enda val

Visste du att det inte finns mer än några hundra individer av Östersjötumlare kvar idag? På grund av miljögifter, skadliga fiskemetoder och bullerstörningar har populationen minskat kraftigt de senaste 50 åren.

Vänds inte utvecklingen riskerar en hel population dö ut – och Östersjöns enda val gå förlorad. Det är hög tid att länderna kring Östersjön tar sitt ansvar!

Håller du med? Skriv under vår namninsamling!

Till namninsamlingen

 


Biologisk mångfald och hemmaodling

Edina Varnagy bidrar med:

Tips för mer biologisk mångfald i din trädgård

Trädgården är ett stycke kontrollerad natur och det finns goda möjligheter att låta en mångfald av olika växter och djur trivas där vid sidan av prunkande rabatter och fruktträd som bågnar av frukt.

Läs mer!

 Vill du hjäpa till att rädda bina?

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet. Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. De hotas av bland annat matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar. Var med och gör en viktig insats!

Besök gärna vår fältstation ”Rördrommen” som har demonstrationsbikupa och vildbibon:

Fältstationen rördrommen

Länkarna nedan leder till material om bin från en tidigare kampanj som Naturskyddsföreningen haft:

Kampanjsidan

Faktaunderlag till kampanjen