Välkommen till hemsidan för Naturskyddsföreningen Eskilstuna

Vår uppgift är att bevaka de lokala naturvårds- och miljöfrågorna. Det kan gälla hur mycket ekologiska textilier som finns i handeln i Eskilstuna, var det skall byggas vindkraftverk, hur klimatförändringarna påverkar miljön, hur man kan bygga hus på ett miljöriktigt sätt osv.

Vi deltar i olika samarbetsprojekt med andra föreningar. Vi samarbetar också över kommungränserna eftersom naturen ju inte vet några gränser. Vi är även med i kommunens Natur- och Vattenvårdsberedning. Vi har en del kontakter med Länsstyrelsen i olika frågor.
Hur vill du delta i vårt påverkans- och annat arbete? Hör av dig till någon i styrelsen!


Klädbytardagen

Lördag 22 april kl. 10.00-14.00
Plats: ReTuna återbruksgalleria,
Folkestaleden 5, Eskilstuna

Klädbytardagen återkommer även denna vår till mångas förtjusning och glädje! Att byta kläder istället för att köpa nya har blivit en tradition för många i Eskilstuna.
Här finns allt från eleganta kavajer, paljettprydda festblåsor, helt vanliga jeans och egensydda, unika plagg som du kan vara ensam om att bära.
Det går till så här: ta med upp till 5 st rena, hela och fräscha plagg (ej barnkläder, badkläder eller plagg med firmalogga). Kläderna lämnas vid incheckningen
och du får sedan välja motsvarande antal nya. Det går bra att lämna in fler än 5 plagg men du kan bara byta till dig 5 nya.
Klädbytardagen planeras och genomförs av Recycle Design-klassen på Eskilstuna folkhögskola i samarbete med Naturskyddsföreningen.

Kontaktperson: Anna Åkerholm


Utflykt till Sundbyholmsön – Favorit i repris

Lördag 13 maj kl. 9.00
Samling/avresa vid Hamnkiosken i Sundbyholm kl. 9.00
Återfärd efter ca. 3 timmar.OBS! Max. 20 deltagare pga båtens storlek!

Som en drakrygg lyfter sig Badelundaåsen upp ur Mälarens vatten och bildar öar som Räfsgarn och Benklädet. Åsen här ute består av samma slags grus som där den löper över fastlandet i söder, ändå är skillnaderna
enorma. Ute på ön Räfsgarn finns fortfarande, sedan värmetiden, den artrika ädellövskogen med inslag av tall kvar. Den typ av skogar som sannolikt klädde stora delar av landskapet då människan som samlare och jägare en gång kom till dessa trakter. Vattnet som isolerat Sundbyholmsön och andra öar har försvårat för människan att bruka marken vilket ger oss sällsynta möjligheter till studier och upplevelser. Den ursprungliga skogen finns till mycket stora delar kvar. Vistelsen på ön blir behaglig då vi i lugn takt bekantar oss med ön. Vi gör det i skir försommar medan vårprimörer ännu täcker marken.
Ansvarig: Leif Carlsson, tel 070-241 29 32.
Anmälan till Kjell Westermark, tel 070-644 30 78.
Det går att dyka upp oanmäld, då får man följa med i
mån av plats.

Utflykten är gratis, Naturskyddsföreningen bjuder deltagare i utflykten på båtresa


Vårprogram 2023


Skriv på för tumlaren – Östersjöns enda val

Visste du att det inte finns mer än några hundra individer av Östersjötumlare kvar idag? På grund av miljögifter, skadliga fiskemetoder och bullerstörningar har populationen minskat kraftigt de senaste 50 åren.

Vänds inte utvecklingen riskerar en hel population dö ut – och Östersjöns enda val gå förlorad. Det är hög tid att länderna kring Östersjön tar sitt ansvar!

Håller du med? Skriv under vår namninsamling!

Till namninsamlingen

 


KLIMATKRISEN – Orolig, och engagerad? 

Vad kan just Du göra?

Du har chansen att tillsammans med oss konkret motverka den accelererande klimatkris som hotar våra barns framtid och hela planeten. Utan hopp kommer vi inte att orka och klara av de stora omställningar av samhället och av vår livsstil som krävs för att vi ska uppnå Parisavtalets mål. Därför är vi med och arrangerar ett årligt KlimatHoppMöte – en heldag på tema hopp och klimat.

Programmet är inte klart än för årets möte men kommer att presenteras på hemsidan som du når via länken nedan.

KlimatHoppMöte den 23 september i Eskilstuna

Läs mer!Biologisk mångfald och hemmaodling

Edina Varnagy bidrar med:

Tips för mer biologisk mångfald i din trädgård

Trädgården är ett stycke kontrollerad natur och det finns goda möjligheter att låta en mångfald av olika växter och djur trivas där vid sidan av prunkande rabatter och fruktträd som bågnar av frukt.

Läs mer!

 Vill du hjäpa till att rädda bina?

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet. Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. De hotas av bland annat matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar. Var med och gör en viktig insats!

Besök gärna vår fältstation ”Rördrommen” som har demonstrationsbikupa och vildbibon:

Fältstationen rördrommen

Länkarna nedan leder till material om bin från en tidigare kampanj som Naturskyddsföreningen haft:

Kampanjsidan

Faktaunderlag till kampanjen