Välkommen till hemsidan för Naturskyddsföreningen Eskilstuna

Vår uppgift är att bevaka de lokala naturvårds- och miljöfrågorna. Det kan gälla hur mycket ekologiska textilier som finns i handeln i Eskilstuna, var det skall byggas vindkraftverk, hur klimatförändringarna påverkar miljön, hur man kan bygga hus på ett miljöriktigt sätt osv.

Vi deltar i olika samarbetsprojekt med andra föreningar. Vi samarbetar också över kommungränserna eftersom naturen ju inte vet några gränser. Vi är även med i kommunens Natur- och Vattenvårdsberedning. Hur vill du delta i vårt påverkans- och annat arbete? Hör av dig till någon i styrelsen!


Överklagan av tillstånd för deponi

Naturskyddsföreningen i Eskilstuna har överklagat tillståndet för en deponi av inert material på Åsbymon i kommunen. Mark- och miljödomstolen har beviljat tillståndet men vi vill att Mark- och miljööverdomstolen i första hand avslå ansökan, i andra hand återförvisar målet till miljöprövningsdelegationen för komplettering av ansökan med lämpliga alternativa lokaliseringar för anläggningen samt komplettering i fråga om skyddsåtgärder,
föreslagna riktvärden, egenkontroll m.m.

Läs mer under ”Yttranden/Svar” i menyraden


Finns Sveriges fulaste parkering i Eskilstuna!

Naturskyddsföreningen Riks har haft en omröstning om vilken som är landets fulaste parkeringsplats. Här ser du resultatet

Tävlingen är en del av kampanjen mot det bilberoende som vi byggt fast oss i.


Skriv på för tumlaren – Östersjöns enda val

Visste du att det inte finns mer än några hundra individer av Östersjötumlare kvar idag? På grund av miljögifter, skadliga fiskemetoder och bullerstörningar har populationen minskat kraftigt de senaste 50 åren.

Vänds inte utvecklingen riskerar en hel population dö ut – och Östersjöns enda val gå förlorad. Det är hög tid att länderna kring Östersjön tar sitt ansvar!

Håller du med? Skriv under vår namninsamling!

Till namninsamlingen


Biologisk mångfald och hemmaodling

Edina Varnagy bidrar med:

Tips för mer biologisk mångfald i din trädgård

Trädgården är ett stycke kontrollerad natur och det finns goda möjligheter att låta en mångfald av olika växter och djur trivas där vid sidan av prunkande rabatter och fruktträd som bågnar av frukt.

Läs mer!

 


Vill du hjäpa till att rädda bina?

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet. Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. De hotas av bland annat matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar. Var med och gör en viktig insats!

Besök gärna vår fältstation ”Rördrommen” som har demonstrationsbikupa och vildbibon:

Fältstationen rördrommen

Länkarna nedan leder till material om bin från en tidigare kampanj som Naturskyddsföreningen haft:

Kampanjsidan

Faktaunderlag till kampanjen