Välkommen till Naturskyddsföreningen Eskilstuna

Hej och välkommen till Naturskyddsföreningen Eskilstunas hemsida!

Vår uppgift är att bevaka de lokala naturvårds- och miljöfrågorna. Det kan gälla hur mycket ekologiska textilier som finns i handeln i Eskilstuna, var det skall byggas vindkraftverk, hur klimatförändringarna påverkar miljön, hur man kan bygga hus på ett miljöriktigt sätt mm.

Vi deltar i olika samarbetsprojekt med andra föreningar och samarbetar också över kommungränserna eftersom ju naturen inte vet några gränser. Vi är också med i kommunens Natur- och Vattenvårdsberedning, vi har en del kontakter med Länsstyrelsen i olika frågor.

Hur vill du delta i vårt påverkansarbete och annat arbete? Hör av dig till någon i styrelsen!

Vill du ha fortlöpande information och bli påmind om våra program via internet så skriv ett mail till hemsidans kontaktperson: sten.ullerstad@telia.com

Högst upp på denna sida finner du en meny med fliken ”Inlägg”. Där finner du alla inlägg som gjorts.