Välkommen till hemsidan för Naturskyddsföreningen Eskilstuna

 

Vår uppgift är att bevaka de lokala naturvårds- och miljöfrågorna. Det kan gälla hur mycket ekologiska textilier som finns i handeln i Eskilstuna, var det skall byggas vindkraftverk, hur klimatförändringarna påverkar miljön, hur man kan bygga hus på ett miljöriktigt sätt osv.

Vi deltar i olika samarbetsprojekt med andra föreningar. Vi samarbetar också över kommungränserna eftersom naturen ju inte vet några gränser. Vi är även med i kommunens Natur- och Vattenvårdsberedning. Vi har en del kontakter med Länsstyrelsen i olika frågor.

Hur vill du delta i vårt påverkans- och annat arbete? Hör av dig till någon i styrelsen!

Vill du ha fortlöpande information och bli påmind om våra program via internet så skriv ett mejl till hemsidans kontaktperson: sten.ullerstad@telia.com

 


 

Klicka här för föreningens kommande aktiviteter