Miljö- och klimatgrupp

 

KLIMATKRISEN – Orolig, och engagerad?

 


Nu har du chansen att tillsammans med oss konkret motverka den accelererande klimatkris som hotar våra barns framtid och hela planeten.

Naturskyddsföreningen i Eskilstuna har en särskild miljö- och klimatgrupp.

Vi arbetar med lokal opinionsbildning, gärna i samverkan med andra engagerade organisationer. Det handlar t ex om klimatsmarta transporter, miljövänlig och resurssnål användning av kläder, prylar och matråvaror. Och om hur vi kan bli energieffektivare och skynda på omställningen till förnybara energikällor samtidigt som vi slår vakt om den biologiska mångfalden.

Vi behöver ditt engagemang. Gör slag i saken och hör av dig till Sten Lindeberg, kontaktperson.

Tel: 070 538 1209    E-mail: sten.lindeberg@stepup.se


 

Vad kan just Du göra?

 

KlimatHoppMötet september 2022

Efter det uppskattade digitala KlimatHoppMötet 2021 (se nedan) arrangerar Naturskyddsföreningen, FN-föreningen och Klimatklubben i Eskilstuna, Studiefrämjandet samt Eskilstuna Kommun och Mälardalens Universitet, ett nytt klimatHoppMöte 2022. Datum i september bestäms inom kort. Mötet genomförs förhoppningsvis till större delen i fysisk form i anslutning till Universitets Campus i Eskilstuna.

Digitala miniseminarier inför KlimatHoppMötet 2022

Liksom inför förra mötet, ordnar vi ett antal miniseminarier med föreläsningar och paneldiskussioner med anknytning till mötets teman.

KlimatHoppMötet 11 september 2021

Eskilstuna Naturskyddsföreningen, Eskilstuna Kommun, Mälardalens Universitet, Klimatklubben oh FN-föreningen i Eskilstuna ordnade 11 september 2021 världens första KlimatHoppMöte. Hela det uppskattade mötet med engagerande experters föredrag och samtal kan upplevas i efterhand via Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjVlEXT8-xTGr1g7la6ElzHA

 

Upprop om fossilförbud 2030

Du som vill skriva under uppropet om fossilförbud 2030 kan göra det här: www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/fossilforbud