Miljö- och klimatgrupp

KLIMATKRISEN – Orolig, och engagerad? Vad kan just Du göra?

Nu har du chansen att tillsammans med oss konkret motverka den accelererande klimatkris som hotar våra barns framtid och hela planeten.

Naturskyddsföreningen i Eskilstuna har en särskild miljö- och klimatgrupp.

Vi arbetar med lokal opinionsbildning, gärna i samverkan med andra engagerade organisationer. Det handlar t ex om klimatsmarta transporter, miljövänlig och resurssnål användning av kläder, prylar och matråvaror. Och om hur vi kan bli energieffektivare och skynda på omställningen till förnybara energikällor samtidigt som vi slår vakt om den biologiska mångfalden.

Vi behöver ditt engagemang. Gör slag i saken och hör av dig till Sten Lindeberg, kontaktperson.

Tel: 070 538 1209

E-mail: sten.lindeberg@stepup.se