Miljö- och klimatgrupp

 

KLIMATKRISEN – Orolig, och engagerad?

 


Nu har du chansen att tillsammans med oss konkret motverka den accelererande klimatkris som hotar våra barns framtid och hela planeten.

Naturskyddsföreningen i Eskilstuna har en särskild miljö- och klimatgrupp.

Vi arbetar med lokal opinionsbildning, gärna i samverkan med andra engagerade organisationer. Det handlar t ex om klimatsmarta transporter, miljövänlig och resurssnål användning av kläder, prylar och matråvaror. Och om hur vi kan bli energieffektivare och skynda på omställningen till förnybara energikällor samtidigt som vi slår vakt om den biologiska mångfalden.

Vi behöver ditt engagemang. Gör slag i saken och hör av dig till Sten Lindeberg, kontaktperson.

Tel: 070 538 1209    E-mail: sten.lindeberg@stepup.se


 

Vad kan just Du göra?

 

Upprop om bildande av lokal skogsgrupp

Skogen och hur den mår och dess klimatnyttor och ekosystemtjänster debatteras livligt. Vill du lära dig mer och arbeta i en grupp som engagerar sig i det lokala arbetet för att skydda och utveckla levande skogar i vår kommun? Kontakta då

Sten Lindeberg, tel: 070 538 1209, mail: sten.lindeberg@stepup.se

 

KlimatHoppMötet 11 september 2021

Eskilstuna Naturskyddsföreningen och andra miljöengagerade organisationer i Eskilstuna ordnade 11 september världens första KlimatHoppMöte med syfte att sprida hopp och inspirera till förändring. Nu kan hela det uppskattade mötet med engagerande experters föredrag och samtal upplevas i efterhand via Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjVlEXT8-xTGr1g7l6ElzHA

 

Pressträffar om klimatet

Svenska Naturskyddsföreningen anordnar en serie pressträffar som behandlar klimatkrisen. Där presenteras färsk klimatstatistik och konkreta lösningar som drastiskt måste och kan minska Sveriges koldioxidutsläpp. Den svenska klimatpolitiken synas också.

De tre första träffarnas tema är följande:

  • Pressträff 1, 5 okt. temat är: ”Fossilförbud – nödvändigt och fullt genomförbart.”
  • Pressträff 2, 19 okt. temat är : ”Sanningen om den svenska klimatpolitiken”.
  • Pressträff 3, 10 nov. tema ärt: Kommer politikerna att ta sitt ansvar?

Du kan prenumerera på träffarna och se dem live eller i efterhand på Naturskyddsföreningens Youtube-kanal: youtube.com/watch?v=s77V1RAGqFw

 

Upprop om fossilförbud 2030

Du som vill skriva under uppropet om fossilförbud 2030 kan göra det här: www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/fossilforbud

 

Levande skogar – workshop

Digital workshop för medlemmar, 7 okt. 17:30 – 19:30.

Vill du precis som vi sätta frågan om ett hållbart skogsbruk högt upp på den politiska agendan inför riksdagsvalet?

Välkommen till workshop där vi tillsammans försöker hitta vägen till hur vi kan bli fler som förstår och agerar för omställningen till ett hållbart skogsbruk!

Anmälan: https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/digital-workshop-levande-skogar-kampanj-val-2022/