Handla miljövänligt gruppen

Söndag 3 september kl. 10.00-15.00
Upptakt inför Miljövänliga veckan

Vi får aktuell bakgrundskunskap om ekologisk mat från Naturskyddsföreningens Handla miljövänligt-kontor. Vilka är vinsterna för natur, djur, individ och samhälle? Finns det fallgropar? Vi får tips och idéer inför Miljövänliga veckan, vi diskuterar och planerar höstens kampanjaktiviteter. Naturskyddsföreningen bjuder på vegetarisk fika och lunch. Se program på naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender.

Lär mer om Ekoeffekten!

Från 28 augusti till 8 oktober driver Naturskyddsföreningen kampanjen Ekoeffekten i hela landet. Liksom Miljövänliga veckan handlar kampanjen om eko.
Kampanjen vill öka vår förståelse för de positiva effekter som ekologisk produktion medför för landskapet, naturen och djuren inom lantbruket. I samband med kampanjen lanseras en webbaserad kalkylator, där du själv kan välja mellan basvaror du brukar köpa och se eko-effekten av din årskonsumtion. Sök efter kalkylatorn på Naturskyddsföreningens hemsida och testa! Det kan bli en ögonöppnare.

Ett exempel:
Om en familj med fyra personer byter till ekologiska mejeriprodukter (ost, smör, mjölk osv) under ett år stoppar det:
• Användningen av 60 liter kemiska bekämpningsmedel (brukslösning).
• Besprutning med 10-15 olika preparat vid 8-12 olika tillfällen.
• Användningen av 200 kilo konstgödsel.
Dessutom ger familjens byte mjölkkorna möjligheten att beta 2 ton mer gräs direkt från marken. Genom att välja ekologiskt bidrar familjen också till naturbetesarealen ökar med över 200 m2.

Alla är välkomna att göra en insats under kampanjperioden som avslutas med Miljövänliga veckan (vecka 40, 2-8 okt).


Vi arbetar på flera sätt med att påverka konsumtionen i en mer miljövänlig riktning.

Kontaktperson: Edina Varnagy  mail: afonyaag@hotmail.com