Verksamhetsplan

2021-2022

 

På grund av rådande pandemi är det ytterst svårt att se vilka aktiviteter som kommer att kunna genomföras. I mån av möjligheter är ambitionen att genomföra nedanstående aktiviteter.

 

• Bevaka tillståndsprocessen för Hugelsta bergtäkt, Rockwool-fabriken och ”byggtippen” vid gränsen mellan Kjula och Barva

• Uppmärksamma effekterna av mycket ökat behov av elkraft

• Värna om jordbruksmarken även i planeringen av Gunnarskäl och blivande skolområdet vid Balsta. Framhålla försörjningen med livsmedel. (Pandemin borde varit en väckarklocka)

• Värna om grundvattnet inklusive avslutade grus- och bergtäkter

• Fortsätta arbetet med att få till stånd ett naturreservat vid Lagersberg

• Delta i arbetet med Lövöns och Väsbyskogens naturreservat

• Tillsammans med övriga föreningar driva och utveckla Fältstationen Rördrommen

• Verka för hållbar konsumtion

• Ordna föredrag och exkursioner i mån av möjligheter utifrån smittskyddsläget

• Delta i arbetet med att sprida kunskap om Sundbyholmsområdet

• Vilket engagemang skall vi ha i Klimat Hopp mötena?

• Övriga frågor

 

Verksamhetsplanen som pdf