Rördrommengrupp

Samarbetsgrupp för olika natur och miljöfrågor som berör Sörfjäden och dess avrinningsområde i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Fältstationen Rördrommen har tillkommit genom ett samarbete mellan naturskyddsföreningarna och de ornitologiska föreningarna i Eskilstuna och Strängnäs. Eskilstuna Biodlareförening är också en samarbetspartner. Vi är alltså än så länge 5 föreningar som samarbetar.

Fältstationen har fått sitt namn efter läget vid Sörfjärden som är ett av Europas kärnområden för rördrom. I området har Lars Broberg bedrivit inventeringsarbete sedan 1945. Rördrommen administreras av Eskilstuna Naturskyddsförening. Sörfjärden blev i februari 2002 skyddat av FN som RAMSAR område. Biodlareföreningen har sin föreningsbigård på Fältstationen. Där sköter föreningen främst den praktiska delen av utbildningen av nya biodlare.

Fältstationen har öppet alla röda dagar i almanackan från mars tom oktober mellan 9 och 15 om inget annat anges. Vi ordnar även ett antal aktiviteter på andra dagar och tider. På stationen kan man fika för en ringa penning. Verksamheten utvecklas hela tiden med nya upplevelser.

Hemsida: rordrommen.nu

Kontaktpersoner Eskilstuna Naturskyddsförening:

Edina Várnagy
070-401 9895
afonyaag@hotmail.com

Kjell Westermark
070-644 30 78
bkgwestermark@gmail.com

Information om bin och biodling: Ursula Hentschel tel 070-792 45 73