Rördrommengrupp

Samarbetsgrupp för olika natur och miljöfrågor som berör Sörfjäden och dess avrinningsområde i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Fältstationen Rördrommen har tillkommit genom ett samarbete mellan naturskyddsföreningarna och de ornitologiska föreningarna i Eskilstuna och Strängnäs. Eskilstuna Biodlareförening är också en samarbetspartner. Vi är alltså än så länge 5 föreningar som samarbetar.

Fältstationen har fått sitt namn efter läget vid Sörfjärden som är ett av Europas kärnområden för rördrom. I området har Lars Broberg bedrivit inventeringsarbete sedan 1945. Rördrommen administreras av Eskilstuna Naturskyddsförening. Sörfjärden blev i februari 2002 skyddat av FN som RAMSAR område. Biodlareföreningen har sin föreningsbigård på Fältstationen. Där sköter föreningen främst den praktiska delen av utbildningen av nya biodlare.

Fältstationen har öppet alla söndagar i almanackan från mars tom oktober mellan 9 och 15 om inget annat anges. Vi ordnar även ett antal aktiviteter på andra dagar och tider. På stationen kan man fika för en ringa penning. Verksamheten utvecklas hela tiden med nya upplevelser.

Hemsida: rordrommen.nu


Underhåll spångar vid Rördrommen

Underhållsarbete på spångar till Fagerviksholm och Kvarnbäckstornet pågår under sommaren och hösten 2024. Var försiktiga under pågående arbete.


Program Rördrommen 2024

5 maj Fågelskådningens dag S Ritter

12 maj Friluftsgudstjänst kl 10

2 juni Livet/småkryp i vattnet K Westermark

9 juni Bin och biodling , kl 13 – ca 15, visningskupa på Fältstationen, tillverkning av honung mm.
Biodlareföreningen i Eskilstuna Kenth Lang

6 juli Lördagen (OBS dag & tid) kl 21:00 – ca 24:00 Lysning efter nattfjärilar . Ansvarig: Joachim Strengbom, Sörmlandsentomologerna, Fältstationen håller extra öppet kl 21 – 24.

7 juli Floravandring i Rördrommens omgivningar. Floran ur ett ekosystem- och evolutionärt
perspektiv. Guidning Håkan Gustafson.

11 augusti Fjärilar. Samling kl 11 på Rördrommen. Översiktlig presentation av våra svenska fjärilar, liksom lämplig litteratur och andra tips för att kunna känna igen våra vanligaste arter och deras ekologi. Om vädret tillåter håller vi oss mestadels utomhus.
Medverkande: Håkan Elmqvist och Björn Carlsson

8 september 7-11 Skäggmesens dag Leif Carlsson


Kontaktpersoner Eskilstuna Naturskyddsförening:

Edina Várnagy
070-401 9895
afonyaag@hotmail.com

Kjell Westermark
070-644 30 78
bkgwestermark@gmail.com

Information om bin och biodling: Ursula Hentschel tel 070-792 45 73