Biologisk mångfald och hemmaodling

 

Edina Varnagy bidrar här med:

Tips för mer biologisk mångfald i din trädgård

Trädgården är ett stycke kontrollerad natur och det finns goda möjligheter att låta en mångfald av olika växter och djur trivas där vid sidan av prunkande rabatter och fruktträd som bågnar av frukt.

Här följer en palett av olika åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i trädgården. Genomför gärna flera av dem! Har du redan en trädgård med rikt liv i? Se om du kan hitta något ytterligare som du kan foga till allt det fina du redan gör!

1. Låt gräsmattan blomma

En perfekt klippt och ogräsfri gräsmatta kan liknas vid en biologisk öken där enbart ett fåtal arter får existera. Det har länge varit idealet i trädgårdarna men nu vet vi bättre! Istället för att bekämpa revsmörblomma, revfingerört, brunört, vitklöver och mattveronika med kemikalier kan man acceptera dem och låta dem blomma.

Spara fläckar av örter som håller på att gå i blom genom att inte klippa just där när du klipper gräset. Du samt barn och barnbarn kommer att finna mycket glädje i blommorna men även i fjärilar, humlor, bin och blomflugor som besöker dem.
När blomningen är över kan du klippa fläcken igen och låta andra delar blomma.

Är du redo att gå ett steg längre? Då kan du sluta klippa gräsmattan i princip helt och bara klippa gångar i gräset på de ställen där ni vill gå.

2. Låt gräsmattan förvandlas till äng

Det här är bland det roligaste du kan göra i din trädgård! Välj ut en del av gräsmattan där du vill ha äng eller välj hela om det passar dig. Steg ett är att sluta klippa och gödsla. (OBS! Du sparar massor av tid och energi som du kan lägga på roligare saker.

Gräv upp ett valfritt antal rutor här och var och så eller plantera ängsväxter där. Vattna och håll efter oönskade växter tills ängsplantorna har vuxit till sig.

Beroende på jordmån, läge och i vilket skick gräsmattan var från början kommer det att vara olika blommande växter som klarar sig. Acceptera detta och prova dig fram, se vilka arter som trivs utifrån just dina förutsättningar. Håll en vakande hand över din unga äng och begränsa arter som tenderar att ta över, t.ex. lupiner, gullris, gråbo och tistlar. Själv väljer jag att låta ett mindre antal av dessa växter vara kvar och blomma men jag ser till att klippa bort de överblommade blomställningarna så att de inte kan fröa av sig.

Klipp några gångar med gräsklipparen så att du kan komma ut på ängen utan att trampa ner växterna. Då kan du komma blommorna nära och förundras över deras skönhet, känna dofterna och höra surret från gräset. Ju längre tiden går och ju mer du vistas där desto mer olika sorters liv du kommer att upptäcka på din äng.

En del tycker att det ser stökigt ut med en äng/oklippt gräsmatta. Förutom några gångar kan du prova att klippa en kant kring ängen som genast kommer att ge ett mer ordnat intryck.

3. Lär dig växter, insekter och fåglar

Att ha en flora-, en insekts- och en fågelbok nära till hands är ett bra sätt att lära känna trädgårdens invånare. Det kan kännas svårt i början men ju mer du bläddrar och söker på nätet desto mer kommer du att känna igen och desto roligare blir det med trädgården. Känner man till insekterna och larverna slutar man döda dem reflexmässigt.

4. Gör ett grönt tak

I många trädgårdar finns några mindre byggnader i form av lekstuga, vedbod, trädgårdsförråd etc. Att sätta grönt tak på dessa är ett bra sätt att skapa skötselfria blommande ytor. Ett antal olika fetknoppar och taklökar kommer att trivas och blomma på taket.

5. Ha en vattenspegel

En trädgårdsdamm är rena paradiset för många växter och djur. Har du inte möjlighet att anlägga en damm kan du alltid ha en balja med några vattenväxter eller ett fågelbad. Se till att det finns grundare partier där insekter kan landa och dricka.

6. Använd inga kemiska bekämpningsmedel

I hobbyträdgårdar är vi inte beroende av maximal avkastning och fläckfri kvalité på frukt och grönsaker. Använd därför inga kemiska bekämpningsmedel. De påverkar oftast fler arter än nödvändigt och kan skada bin, humlor, blomflugor och andra oskyldiga insekter.

7. Gör en igelkottshög

Samla kvistar och annat trädgårdsavfall som du inte vill lägga på komposten i en hög och låt den ligga på samma plats år efter år. Det kan bli hem för igelkottar men även för olika insekter och organismer som ingår i nedbrytningskedjan.

8. Sätt upp insektshotell

Det finns många andra arter av bin än det välkända honungsbiet och dessa är ett naturligt inslag i en välmående trädgård. De är viktiga pollinerare och många av de flyttar gärna in i bibatterier. Sätt insektshotellet/bibatteriet i ett soligt och varmt läge och kolla den då och då.

9. Sätt upp fågelholkar

Särskilt i städerna råder det bostadsbrist för holkboende fåglar som t.ex. talgoxe, blåmes och svartvit flugsnappare. Sätt upp egna holkar och ge gärna bort sådana i present till barnfamiljer och på bemärkelsedagar.

10. Plantera många olika blommande örter, buskar och träd

Blommor ger mat för humlor, bin, fjärilar men även för en hel del mer anonyma insekter. Se till att det finns en stor variation och att blomningen sträcker sig hela vägen från vår till höst.

Läs gärna Naturskyddsföreningens årsbok Naturligtvis från 2019. Där hittar du fler konkreta tips och fördjupning.