3. Utveckla reservatet

 

Tillbaka till startsidan för Hedlandet

Hedlandets naturreservat ligger i Eskilstuna kommun. Sveaskog AB är ägare och förvaltare av reservatet.

Gällande reservatsbeslut med föreskrifter och skötselplan togs av Länsstyrelsen 2015.
Det finns alltså bra information om syftet med och skälen för beslut om naturreservat, tre beslutskartor och 40 sidor välskriven skötselplan.

Det är ingen tvekan om att Länsstyrelsen i samarbete med markägaren Sveaskog har väl dokumenterat vad man vill med reservatet.

Översikt orange och blå stigar

Besökskarta Länsstyrelsen

Genom reservatet går Hedlandsleden med orange markering.

Sveaskog har också märkt upp en stig genom området med blå markering.

Natura 2000-området Brunnsätern finns även i området.

MEN NÅR MAN ALLMÄNHETEN?

 

 

 

De tankar som Naturskyddsföreningen har om detta är:

 

Informationstavlor

Översikt startpunkter

  • Det ska finnas 2 stycken större informationstavlor vid de båda infarterna Pera och Yttersnäs.

På dessa tavlor ska ges information allmänt om reservatet och gällande föreskrifter.
Där ska också finnas en överskådlig karta över hela reservatsområdet samt alla delområdeskartor.

 

Delområdeskartor

Detalj startpunkter och stigar

 

  • Det ska finnas delområdeskartor som visar vad man möter när man vandrar runt i de olika slingorna. Dessa kartor ska man kunna ta med sig till startplatserna för de olika slingorna.

Karta som vi tagit fram som visar de olika p-platserna/starterna för slingorna.
Startplatser: Kolarkojan, Kalkugnen, Yttersnäs, Nybygget,  Pera
Parkering: Kolarkojan, Kalkugnen, Yttersnäs, Pera

 

Slingor/vandringsleder

Översikt förslag slingor/leder

  • Stigar och slingor ska märkas ut så det blir lätt att hitta.

Föreningen har tagit fram förslag till ett antal vandringsleder/slingor.

 

 

 

Sevärdheter

Detalj orange o blå stigar samt förslag till slingor/leder

  • Intressanta platser i området ska förses med små skyltar som beskriver naturen eller kulturlämningen.

Med hjälp av Gillberga-Lista Hembygdsförening har föreningen även tagit fram över 50 kulturlämningar med platsangivelse.

Till sidan med sevärdheter – vandringslederVåra sidor om reservatet – klicka för att välja

1. Hedlandet startsida

2. Beskrivning i text av reservatet

3. Utveckla reservatet! 

4. Förslag till vandringsleder

5. Nybygget- led 5b

6. Kolarkojan – led 2, 3a och 3b

7. Hitta – kartor