6. Kolarkojan: Vandringsled 2, 3a och 3b

 

Tillbaka till startsidan för Hedlandet

Pdf till karta med text

Vid Kolarkojan har vi nog den attraktivaste startplatsen för vandringar på Hedlandet.

Man väljer att vandra ned till Hjälmarstranden efter en rösad stig ned till en underbart vacker rastplats nere vid sjön. När man ska åter till Kolarkojan så kan man välja en mindre körväg.

Inom område 3a finns också möjlighet till en vandring efter den rösade Hedlandsleden som har orange markering.

 

 

 

 

GÅRDAR, GAMLA HUSGRUNDER, SEVÄRDHETER M M. HEDLANDET ESKILSTUNA
Vandringsled 2, 3a och 3b

 

3.a Rester från troligen liten ängslada. En liten taktegelhög finns i nära anslutning till Hasbäcken

3b. Vid kalkhällen fanns det tidigare en lastbrygga, troligen främst för skogsprodukter. Rester av pålarna finns kvar.

4. Tidigare lastbrygga ca 200 öster om Kopparviken.

5. Stenlagd grop i sluttning. Troligen fångstgrop. Gammal sandtäkt på samma plats döljer delvis gropen.

6. Blacksundskällan. En tjärdal strax intill.

7. Kalkbrott skymd av slyskog nära vägen.

9. Lekartorp. En stor ek (vårdträd) stod nära vägen. Den fanns fortfarande några år in på 1960-talet. Lekartorp hyrdes ut och vid ett tillfälle var det fest på gården, varvid smällare och raketer förstärkte firandet. Olyckligtvis så skadades eken av brand och den fick sågas ner. Eken sågades av ca 1m över marken.

 

10. Stensockel från husgrund intill norra sidan av vägen i svängen till Lekartorp.

11. Lingrop på liten moränrygg, delvis igenrasad. Hänvisningsskylt finns.

12. Hedtorps ödekvarn. Förutom grundstenar från kvarnen, finns grundstenar från litet hus strax öster om kvarnruinen. Tidigare körväg gick helt nära kvarnen.

50. Stenhögar efter sänkningen av Risingesjön och Norrkärrsjön. Spränggenombrottets djup minst ett par meter eller mer.

51. Flera stora stenhögar efter Kvarnåns östra sida vid utloppet mot tidigare Lillsjön. Den nedsprängda Kvarnån ca 2 m under marknivå. På ett par ställen ses troligen tidigare Kvarnåns sträckning.
Någonstans här lär Hålldammen varit, där man släppte på vattnet för vattenkraft till Hedtorps kvarn.


53. Sketorp. Flera husgrunder samt den 500-åriga eken.

54. Tjärdal i Smultronhagen. Namnet Smultronhagen måste bevaras

55. Kolartorp. Lingrop i tidigare hage. Ca 90 m från Kolartorp.

57. Pörte, torkhus. Där torkade man kött, spannmål, lin, m.m.
Bertil Jansson som hyrde Kolartorp under flera år, nämnde vid något tillfälle om ett pörte i hagen mot Stockholmstorp.
Tony Haglund hittade resterna till detta pörte ca 15 m från vägen.

58. Kolarkoja vid vägskälet till Stockholmstorp – Kolartorp.

 

ESKILSTUNA 2020-02-25

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

ESKILSTUNA