4. Sevärdheter – vandringsleder

Tillbaka till startsidan för Hedlandet

 

Det finns många stigar i reservatet. Vissa har bitvis orange eller blå markering. Det är olika hur väl röjda de är.  En gammal orange-märkt led går genom området och Sveaskog har märkt ute en stig genom reservatet med blå markering.

I arbetet med att utveckla området har Naturskyddsföreningen i Eskilstuna nu tagit fram ett antal slingor/vandringsleder i reservatet.
Inga av dem är utmärkta i reservatet men finns inlagda i kartor vi producerat.

Vi föreslår även fem startpunkter att utgå från: Pera, Nybygget, Yttersnäs, Kolarkojan samt Kalkugnen.

Vi har tillsammans med Gillberga-Lista Hembygdsförening skrivit ner och på kartor markerat över 50 kulturlämningar att besöka.

Vi har valt ut två vandringsleder där vi tagit fram detaljkartor där besökspunkterna är markerade och beskrivs.

Förekomst ormtunga

Vid vandringsled Nybygget finns också det lilla Natura 2000-området – Brunnsätern.
I Brunnsätern, men även öster om Strömsäng, växer bland annat ormtunga.

Brunnsätern är traditionellt skött med lieslåtter sedan 1990- talet efter initiativ av Naturskyddsföreningen. Numera är det AMA, kommunens arbetsmarknadsenhet, som utför arbetet.

 

Två utvalda leder med sevärdheter

 

Vandringsled Nybygget

Klicka på bilden för sidan med leden

 

Vandringsled Kolarkojan

Klicka på bilden för sidan med leden

 

Fler stigar och sevärdheter

 

Karta över hela reservatets sevärdheter

 

Beskrivning av 58 kulturlämningar

 

 

 

 Våra sidor om reservatet – klicka för att välja

1. Hedlandet startsida

2. Beskrivning i text av reservatet

3. Utveckla reservatet! 

4. Förslag till vandringsleder

5. Nybygget- led 5b

6. Kolarkojan – led 2, 3a och 3b

7. Hitta – kartor