Mininseminarium 15 mars

 

Digitalt miniseminarium 15 mars kl. 19-20, se Zoom länk nedan

Skogen och skogsbruket – mångfald eller enfald
Det svenska skogsbruket ifrågasätts alltmer. Sebastian Kirppu beskriver i ord och bild skillnaden mellan naturskog och industrivirkesåkrar och hur det svenska skogseko­systemets artmångfald har utarmats. Alternativ till stora kalhyggen och aktuell forskning om skogens betydelse för klimatet tas upp liksom det av EU nyligen initierade skärpta svenska artskyddet och hur det påverkar skogsbruket och kampen för att skydda skogen. Exempel på aktuella exploateringsplaner och inventeringar i stadsnära skogar i Eskilstuna beskrivs av lokala skogsexperter.

Presentation av Sebastian Kirppu
Han är skogsbiologen som under 25 års tid professionellt och ideellt kämpat för att skydda den svenska naturskogens ekosystem och fantastiska artmångfald. Sebastian har medverkat i Naturmorgon och i TV serien ”Slaget om Skogen” och även varit uppskattad sommar­pratare. Han blev Årets Miljöhjälte år 2011 och fick en utmärkelse av Kungliga Vetenskapsakademien ”för hans hängivna arbete med folkbildning om skoglig naturvård och opinionsbildning för bevarandet av för djurlivet värdefulla skogsbiotoper”.

Arrangör
Seminariet arrangeras av Naturskyddsföreningen Eskilstuna som tillsammans med Studiefrämjandet, FN föreningen och Klimatklubben i Eskilstuna samarbetar om miniseminarier inför KlimatHoppMötet 2022 1 oktober 2022 med stöd av Eskilstuna Kommun och Mälardalens Universitet.

Zoomlänk