Hedlandsgrupp

 

Bevakar frågor som berör Hedlandets naturreservat.

Gruppen jobbar för att utveckla reservatet.

Kontaktperson: Sten Ullerstad, 016/35 41 52, 070-605 41 52

 

Till sidorna om reservatet! Sidorna är under uppbyggnad och ej helt klara.