arb1

Ån

Hedlandets naturreservat ligger i södra delen av Eskilstuna kommun delvis i anslutning till Hyndevadsströmmen, som är ett lokalt namn på Eskilstunaån. Området ligger inom riksintresset Östra Hjälmarens friluftsområde. 

Kalk

I området finns kalkavlagringar, som är betydligt yngre än urberget. Dessa kalklager har varit en viktig källa vid produktion av jordbrukskalk åt Biby säteri, som länge ägde reservatet. Kalkugnen finns i närheten av Lilla Trätorp, men rester av kalkbrytning finns också på andra ställen. På vissa ställen i Sverige har sådan kalksten under högt geologiskt tryck förvandlats till marmor.
Upptäck Hedlandet

Hedlandets naturreservat ligger i södra delen av Eskilstuna kommun delvis i anslutning till Hyndevadsströmmen, som är ett lokalt namn på Eskilstunaån. Området ligger inom riksintresset Östra Hjälmarens friluftsområde. 

Ån

Hedlandets naturreservat ligger i södra delen av Eskilstuna kommun delvis i anslutning till Hyndevadsströmmen, som är ett lokalt namn på Eskilstunaån. Området ligger inom riksintresset Östra Hjälmarens friluftsområde. 

Geologi

Hedlandets natur präglas av stora nivåskillnader till följd av geologiska processer under hundratals miljoner år. Gnejs är den vanligaste bergarten. Den har bildats av nedbrytningsprodukter, som lagrats i ett forntida hav utanför en äldre kontinent. Kornstorleken kan ha varit cirka 0,05 mm. I omgivningarna finns en del djupa sprickor, som uppstått i samband med rörelser i jordskorpan för åtskilliga miljoner år sedan. Tydliga sådana sprickor finns i söder vid Svalboviken, där dessa fyllts med svart diabas.

Geologi

Hedlandets natur präglas av stora nivåskillnader till följd av geologiska processer under hundratals miljoner år. Gnejs är den vanligaste bergarten. Den har bildats av nedbrytningsprodukter, som lagrats i ett forntida hav utanför en äldre kontinent. Kornstorleken kan ha varit cirka 0,05 mm. I omgivningarna finns en del djupa sprickor, som uppstått i samband med rörelser i jordskorpan för åtskilliga miljoner år sedan. Tydliga sådana sprickor finns i söder vid Svalboviken, där dessa fyllts med svart diabas.

Kalk

I området finns kalkavlagringar, som är betydligt yngre än urberget. Dessa kalklager har varit en viktig källa vid produktion av jordbrukskalk åt Biby säteri, som länge ägde reservatet. Kalkugnen finns i närheten av Lilla Trätorp, men rester av kalkbrytning finns också på andra ställen. På vissa ställen i Sverige har sådan kalksten under högt geologiskt tryck förvandlats till marmor.