Vattengruppen

 

Hej alla vattenvänner!

När man pratar om vatten finns det många aspekter, många ingångar och många ideer. Allt ifrån vatten som livsmedel, som bad och segling, som fiskeupplevelser, som rengörningsmedel och som allmänt upplevelseväckande och spännande då det som finns under ytan sällan syns eller nämns.

Ni alla som är mer eller mindre intresserade av detta medium skulle vi vilja se i en samlad grupp som kan ta ansvar för föreningens agerande i alla vattenfrågor.
En utgångspunkt kan vara kommunens vattenplan.
En annan kan vara hur vi kan försvara det som inte syns men som är mycket viktigt inför klimatförändringar och t ex plasten i vattnet, PFAS, studera vattnets ekologi o s v.
Vi skulle tillsammans ta fram våra viktigaste frågor och program och sprida information och kunskap om dessa sammanhang.

Låter det spännande och intressant hör av dig till Kjell Westermark tel 070 644 30 78