Promenadgruppen

Träffas en gång per vecka och gör promenader för att studera olika naturtyper och biotoper i eller i närhetern av Eskilstuna kommun.

Kontaktperson: Mona Soneson, 070-378 72 37