Natur

Naturskyddsföreningen arbetar för att skydda och bevara natur men även för att vi alla ska vistas i och uppleva naturen. Att ha vardagsnatur, känna årstidernas växlingar, höra, lukta och se, blommor, buskar, träd, fåglar och andra djur. Men även kunna besöka ett mer unikt och skyddat område.

Eskilstunas naturreservat

I Eskilstuna kommun finns 19 naturreservat med en mängd olika naturtyper.

Både på kommunens och länsstyrelsens hemsidor kan du läsa om vart och ett av de 19 reservaten.

Till kommunens hemsida

Till länsstyrelsens hemsida

Reservaten Ekbacken, Kronskogen-Stenby äng, Kvarntorp, Skiren-Kvicken, Skäret, Sundbyholm, Vilsta och Årby förvaltas av Eskilstuna kommun.

Reservaten Askholmen, Gökstenen, Hamra, Herrfallet, Ridö-Sundbyholmsarkipelagen, Sofiebergsåsen, Sundbyholmsåsen, Sörfjärden, Tolamossen och Varglyan förvaltas av Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Reservatet Hedlandet förvaltas av Sveaskog AB. Naturskyddsföreningen har en grupp som jobbar med att utveckla reservatet.

Karta

På kommunkartan kan du se var alla reservaten ligger. Till vänster om kartan kan du bocka i vilken typ av karta du vill ha.

Till kommunens karta