MIDVINTER-INVENTERING AV SJÖFÅGLAR OCH GÄSS 2019

Inbjudan från OKE (ornitologiska föreningen)

Hej alla!

Tiden går snabbt och det är strax dags för den årliga midvinterinventeringen av sjöfågel. Självklart hoppas vi att många har lust att göra en insats även denna gång och att en och annan inventerare rent av kan tänka sig att inventera ytterligare något område. Ni är naturligtvis mer än välkomna att sprida uppropet vidare till andra fågelskådare. Om ni har frågor angående inventeringen är ni självfallet välkomna att kontakta mig eller Leif (leif.nilsson@biol.lu.se). Bifogat hittar ni förutom uppropet det protokoll som vi väldigt gärna ser att ni använder vid rapportering.

Bästa hälsningar

Fredrik

 

UPPROP-MIDVINTER-2019

Protokoll: kontakta Leif