Fältstationen Rördrommens höstprogram 2018

Fältstationen är öppen för besökare alla röda dagar kl. 9.00-15.00 t o m oktober.

 

Svampdag

Söndag 2 september kl. 9.00-15.00

Du får hjälp att artbestämma både ätliga och icke ätliga svampar.

 

Gåsräkning längs Sörfjärden

Söndag 16 september.

Samling kl 12.00 för utdelning av observationsplatser.

 

Gåsräkning längs Sörfjärden

Söndag 14 oktober.

Samling kl 12.00 för utdelning av observationsplatser.

 

Till Fältstationens hemsida