Rördrommen

Fältstationen Rördrommen har tillkommit genom ett samarbete mellan naturskyddsföreningarna och de ornitologiska föreningarna i Eskilstuna och Strängnäs. Fältstationen har fått sitt namn p g a läget vid Sörfjärden som är ett av Europas kärnområden för rördrom. I området har Lars Broberg bedrivit inventeringsarbete sedan 1945. Rördrommen administreras av Eskilstuna Naturskyddsförening. Sörfjärden blev februari 2002 skyddat […]

Läs mer