Höstprogram 2014

Här kommer Höstprogrammet 2014! Tryck på ”läs mer” för att visa.

Söndag 24 augusti
klockan 8.30 vid
Fältstationen Rördrommen
Åter från Lindön 15.00
Kostnad: 50:-
 
Båtutflykt till Lindön i Sörfjärden
På Lindön har Länsstyrelsen återskapat den unika naturmiljön i Inre Mälarens skärgård. Det är ett EU-finansierat projekt. Utrustning för promenad i lätt terräng.  Matsäck kan vara bra att ha.
 
Anmälan till Sten Ullerstad senast 14 augusti

Söndag 31 augusti
Klockan 13-16
Årby Naturreservat
 
Naturreservatens dag
Eskilstuna kommun vill uppmärksamma kommunens naturreservat. Tillsammans med olika föreningar ordnar man aktiviteter i form av ridning, hitta kryp, mulleaktiviteter, mm. Annonser i dagstidningar m.fl medier.

Söndag 7 september
Klockan 9-15 vid
Fältstationen Rördrommen
 
Svampdag
Vi ordnar svampdag tillsammans med Strängnäs Svampklubb och Fältstationen Rördrommen under Barvadagen. Du får hjälp med artbestämning av både ätliga och inte ätliga svampar.

Lördag 27 september
Samling 9.30 vid
Rekarnegymnasiet
FÖRANMÄLAN
SENAST 20 SEPTEMBER
Samåkning
 
Besök på Eskilstuna Logistikpark
Området kring Eskilstuna flygplats håller på att förvandlas till en logistikpark. Vi får en information om utbyggnadsplanerna av ansvariga och tittar på några intressanta platseri området.
 
FÖRANMÄLAN TILL Mona Soneson

Vecka 40
 
Miljövänliga veckan
Mer information kommer på hemsidan eller kontakta Edina.
Ansvarig: Edina Varnagy

Onsdag 8 oktober
Klockan 19.00
Studiefrämjandet
Västeråsvägen 90
Pris 60:-
 
Livet i skärgården
Naturfotografen Ingemar Lind berättar och visar bilder på växter, sälar, fåglar mm från skärgården. Samarrangemang med Studiefrämjandet och OKE
 
Ansvarig: Mona Soneson


Torsdag 16 oktober

Klockan 19.00
Studiefrämjandet
Västeråsvägen 90
 
Reseminnen från Alaska i Nordamerika
Thomas Janzon berättar reseminnen från Alaska. Han visar också bilder på spännande möten med bland annat björnar, som fiskar lax i öppet hav – inte i floder.
 
Ansvarig: Sten Ullerstad


Lördag 22 november

Folkhögskolan i
Munktell-området
kl.10-14
 
Klädbytardag med Folkhögskolan.
Mer information i tidningarna, på affischer och hemsidan.
 
Kontaktperson: Edina Varnagy


Onsdag 3 december

Kl.19.00 Studiefrämjandet
Västeråsvägen 90
 
Hur ordnar man ett ”miljövänligt” julbord?
Vi berättar om hur man kan miljöanpassa julbordet. Vi bjuder på provsmakning av någon julrätt. ”Luciakaffe” serveras som säsongsavslutning.
 
Ansvariga: Styrelsen

 
TA MED VÄNNER OCH BEKANTA SÅ ATT ÄVEN DE FÅR DEL AV VÅRT RIKA
PROGRAMUTBUD!!!

Ytterligare information HÖSTPROGRAM 2014
 
VALBEREDNING
Föreningen saknar för närvarande valberedning. Är du intresserad av att arbeta som
valberedare inför 2015 års årsmöte? Kontakta i så fall Sten Ullerstad!
 
Handla Miljövänligt gruppen
Gruppen arbetar med konsumtionsfrågor inklusive Klädbytardagar och Miljövänliga
veckan, som är vecka 40.
Kontaktperson: Edina Varnagy
 
Natursnokare – något för dig?
Tiiu Peterström är intresserad av att jobba som ”natursnokare”, men hon vill inte vara
ensam. Vill du jobba ihop med henne? Kontakta Mona Soneson! Vår riksorganisation
ordnar utbildning.
 
Styrelse fram till årsmötet 2015
Anders Johansson tfn 35 39 59, Mona Soneson (sekreterare, studieledare, promenad-
grupp) tfn 149957, Sten Ullerstad (ordf.) tfn 35 41 52, Edina Varnagy (Handla
Miljövänligtgruppen), tfn 424569, Kjell Westermark( vice ordförande, NVB) tfn 34 30 78.
Kassör utanför styrelsen: Inger Tuvgren tfn 073-732 17 69.
 
Har du bytt mailadress?
På adressetiketten finns den mailadress som finns i Naturskyddsföreningens medlems-
register. När du byter mailadress meddela den nya adressen till medlem@naturskydds-
foreningen.se.  Ange ditt medlemsnummer som står på adressetiketten.


 
Programpunkter vid Fältstationen Rördrommen
Lördag 23 augusti kl.21.00 samling för Fladdermusvandring. Söndag 24 augusti är det
fladdermusdag mellan 9 och 15. Söndag 14 september och söndag 12 oktober samling kl.
12.00 för Gåsräkning ut mot sjön. Du kan antingen få en egen ”gåsruta” eller följa med ut
till någon plats.
Fältstationen har Öppet Hus alla röda dagar tom oktober mellan 9 och 15. Där
finns insektshotell, exempel på vildbibon utomhus och olika utställningar inomhus.
Hemsida: www.rordrommen.nu
 
Fågellokaler i Sörmlands län
Länets kommuner har bekostat en bok om intressanta fågellokaler i länet. Den är gratis
och kan bland annat hämtas i Fältstationen Rördrommen på helgdagar tom oktober.
 
Artportalen
Artportalen är ett rapporteringssystem för fynduppgifter om Sveriges alla arter. Det gäller
alltså fiskar, fåglar, groddjur, insekter, lavar, mossor, svampar, växter mm. Artportalen
kan användas av alla. Informationen som läggs in är sökbar. Den drivs av Artdatabanken
vid Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med Artportalsrådet. Du hittar den under
www.artportalen.se. En ny version planeras komma 2015.
 
I vår verksamhet samarbetar vi med
 

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *