Verksamheten

Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen Eskilstuna 2014

Klicka på läs mer för att se hela verksamhetsplanen för 2014

Mål:

Naturskyddsföreningen i Eskilstuna skall vara den naturliga mötesplatsen för alla miljömedvetna eskilstunabor. Arbete över kommun- och föreningsgränser är vikigt för ett effektivt miljöarbete

Inriktning

Naturskyddsföreningen Eskilstuna skall så långt våra ekonomiska och personella resurser medger

 • arbeta aktivt med natur- och miljöfrågor i vid bemärkelse genom olika former av informationsinsatser inkl. hemsida
 • lägga ut remissyttranden i aktuella ärenden på hemsidan
 • utveckla arbetet med naturinformation till nysvenskar inom ramen för projektet ”Ny i naturen”
 • bevaka miljösynpunkter i samband med kommunens expansion inklusive användning av åkermark för bebyggelse och energieffektivt byggande
 • verka för en levande landsbygd
 • slå vakt om allemansrätten och allmänhetens tillträde till naturen med dess upplevelser
 • aktivt bevaka myndigheternas arbete med att genomföra Vattenplan och dagvattenpolicy
 • bevaka olika lokala och regionala aktörers arbete med vattenfrågor utifrån EU: s vattendirektiv, och verka för skapandet av fler levande våtmarker
 • verka för en klimat- och miljövänligare konsumtion
 • verka för att kombinera biogasproduktion med biologisk mångfald och gödningsmedel till jordbruket
 • arbeta för att det går att kombinera vindkraft och biologisk mångfald
 • verka för artbevarande och biologisk mångfald i alla former.
 • aktivt driva frågor i olika samrådsorgan inklusive kommunens Natur- och Vattenvårdsberedning
 • fortsätta att administrera och utveckla verksamheten vid Fältstationen Rördrommen enligt överenskommelsen från 1992.
 • ordna studiecirklar i aktuella ämnen tillsammans med Studiefrämjandet

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *